Skip to content

Qurbani ki tadaad

  7 Qurbani ki tadaad
  قربانی کی تعداد
  Qurbani ki tadaad

  AADMI AUR USKE GHAR KI TARAF SE 1 BAKRI YA MENDHEY KO ZABAH KARNA KIFAYAT KAR JAATA HAI

  DALEEL: TIRMIDHI-KITAB AL ADHA-1505

  JABKE OONTH AUR GAI ME 7 AFRAD SHAREEK HO SAKTEY HAI

  DALEEL: SAHIH MUSLIM-KITAB AL HAJJ-1318

  AUR EK RIWAYAT KE MUTAABIQ OONTH ME 10 BHI SHAREEK HO SAKTEY HAI.

  DALEEL: TIRMIDHI-KITAB AL HAJJ-905

  Leave a Reply